Ordinační hodiny

pondělí  07:30 - 12:30 13:00 - 15:00
úterý 09:00 - 12:30 13:00 - 16:30
středa 07:00 - 12:30      
čtvrtek 07:00 - 12:00  12:00-13:00 zákroky+perimetry
pátek 07:30 - 12:00  jen pro zvané + perimetry

Objednáváme. Pokud se nemůžete dostavit, žádáme Vás o omluvení alespoň 24 hodin předem, abychom mohli Váš termín nabídnout. 

Poslední pacient půl hodiny před koncem pracovní doby.

Momentálně z kapacitních důvodů nepřijímáme nové pacienty. Děkujeme za pochopení.

 

DOVOLENÁ:    7.-9.8., 16.8. 2024

Přejeme krásné léto

Informace

Informace pro pacienty o zpracování os.údajů

 

Správce Ocumed s.r.o., se sídlem Poštovní 155/14,  702 00 Mor. Ostrava, IČ 26834162 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy.Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

 

 

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

 

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotníchslužeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Unikátní přístroj Plexr

NABÍZÍME MOŽNOST OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM PLEXR - přístroj pro šetrnou chirurgii.

odstranění kožních výrustků, bradavic

BEZ LOKÁLNÍHO UMRTVENÍ, BEZ NARKOZY, BEZ ŘEZÁNÍ, BEZ MODŘIN, BEZ STEHŮ

 

Pokyny pro pacienty před zákrokem:

 • Dostavte se najezení, v oděvu z prodyšného materiálu
 • Veškeré alergie nahlásit předem
 • Dobře si přečtěte informovaný souhlas, který musíte podepsat.
 • Ptejte se na všechno, co je pro Vás důležité.
 • V případě onemocnění, kdy nemůže být zákrok proveden, tuto změnu zdravotního stavu zavčas ohlaste, aby mohl být k zákroku zařazen jiný pacient.
 • V den zákroku nepožívejte alkoholické nápoje, nedoporučuje se užívání Acylpyrinu, Brufenu, které zvyšují krvácivost (U Plexru tyto léky by neměly způsobit krvácení)
 • Proti bolesti je možno používat Paralen, Algifen
 • Doma si připravte mraženou „zeleninu“ na přikládání studených obkladů po zákroku (může dojít k otoku, víčka mají velký sklon k otékání, nejlepší jsou fazole v igelitovém sáčku)
 • Před zákrokem Plexrem na víčkách se doporučuje zakoupit tablety Aescin , užít 2 tabl večer před zákrokem a po té 3x1-2 tabl cca 2-3 dny, po zákroku je možno užít i léky proti otokům – Wobenzym, Phlogenzym.
 • Všechny léky, které pravidelně používáte, si vezměte i v den zákroku.
 • Zdravotní pojišťovny nehradí kosmetické operace jako např. odstranění bradaviček, plastická úprava víček. O výši úhrady se předem informujte.

Pokyny po zákroku Plexrem:

 • 3 dny ošetřené místo nekrémovat, pouze opatrně ošetřit místní desinfekcí Dettolem ve sprayi 3xd, desinfekce bez alkoholu k zakoupení v lékárně.
 • Možno užívat léky proti otokům - Aescin, Wobenzym, Phlogenzym
 • Léky ke snížení bolesti užívat dle rady lékaře ( rankynebolí, spíše může být pocit jemného pnutí)
 • 28 dnů trvá obnova kožních buněk.
 • Někdy nelze větší útvar odstranit nebo větší plochu ošetřit  v jednom sezení, opakovat se může nejdříve za 28 dnů.
 • Po zákroku minimálně měsíc vyvarovat se pohybu na slunci, opalování, mohlo by dojít k nežádoucí pigmentaci.
 • den po zákroku možno ošetření místo krémovat krémem Bioderma SPF 50, tento faktor je i součástí make-upu Bioderma (vhodné používat i v letních měsících)
 • V místě ošetření se vytvoří stroupek, který do 5-7 dnů odpadne, nesmí se seškrábnout.

O nás

Zabýváme diagnostikou a léčbou refrakčních vad, šedého i zeleného zákalu, suchého oka,  onemocnění duhovky, sítnice a sklivce.

 

Momentálně z kapacitních důvodů nepřijímáme nové pacienty.

Pacienty žádáme, aby se objednávali v měsíčním předstihu.
Pokud nejste objednaní, pokud bude prostor, rádi Vás ošetříme, ale objednaní mají přednost, proto můžete čekat i delší dobu.
Pokud se nemůžete dostavit na domluvený termín, prosíme toto oznámit předem, abychom mohli Váš termín nabídnout.  Děkujeme

 

 

 

Oční ambulance má smluvní vztah s těmito pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
211 - Zdravotní pojišťovna MV ČR
213 - RBP, zdravotní pojišťovna

Naše oční ambulance poskytuje:

 • vyšetření a léčba refrakčních vad - krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu, předpis brýlí
 • vyšetření a diagnostika chorob předního a zadního očního segmentu (slzné cesty, onemocnění rohovky, šedý zákal, makulární degenerace...)
 • vyšetřování zadního segmentu oka u glaukomu, diabetu, hypertenze a cévních patologií  
 • vyšetření a kontroly šedého a zeleného zákalu, kontroly po operacích
 • počítačová perimetrie
 • ošetření drobných poranění spojivky a rohovky v lokální anestezii (odstranění cizích tělísek, léčba recidivujících erozí)
 • konziliární vyšetření pacientů na doporučení praktického lékaře či odborných lékařů (neurolog, internista, ORL...)
 • preventivní a vstupní prohlídky
 • drobné kosmetické zákroky na víčkách - po přechozí osobní konzultaci

Zabýváme diagnostikou a léčbou refrakčních vad, šedého i zeleného zákalu, suchého oka,  onemocněním duhovky, sítnice a sklivce.

 

Vybavení ordinace

 • štěrbinová lampa - k vyšetření přední části oka ve velkém zvětšení, k vyšetření šedého zákalu, změn např. na spojivkách, duhovce
 • autokeratorefraktometr - slouží k zjištění oční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) a měří parametry rohovky 
 • bezkontaktní tonometr k měření očního tlaku bezdotykovou metodou
 • počítačový perimetr - pomocí perimetru vyšetřujeme zorné pole 
 • fundus kamera je fotoaparát k zachycení změn na víčkách, očích a oční sítnici, k možnosti porovnání změn v čase
 • PlusOptix - slouží ke zjištění dioptické vady u malých dětí cca od  1 roku.
 • OCT REVO FC - slouží k vyšetření časných změn na zrakovém nervu a na sítnici, k zachycení změn a časnému rozpoznání zeleného zákalu,     k porovnání změn v čase, k vyšetření a kontrole změn na sítnici např. u cukrovky. Není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, některé pojišťovny tento výkon částečně proplácí.
 • Plexr - je to plazmový generátor, který způsobuje sublimaci ošetřené tkáně, aniž by docházelo k poškození okolní tkáně. Dokáže odstranit bradavičky v okolí očí, nadbytečnou kůži, bez řezání, bez šití, bez krvácení.Toto ošetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nutná vždy předchozí osobní konzultace.

 

Ke stažení

Ceník

Ceník výkonů

nehrazených zdravotními pojišťovnami a prováděných na žádost pacienta

Lékař je povinen před poskytnutím výkonu, který není hrazen zdravotními pojišťovnami a je konán za přímou úhradu, upozornit na způsob a formu platby a po souhlasu pacienta vyžádat platbu předem.

 

Posouzení zdravotní způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění nebo prodloužení řidičského oprávnění (i se žádankou praktického lékaře)    500 Kč

(vyšetření k posouzení zrakové ostrosti, barvocitu a prostorového vidění)

(dle věty druhé §85 odst. 1)zákona č. 361/2000Sb., o silničním provozu, náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel)

Vstupní prohlídka do zaměstnání (Preventivní závodní péče)   500-1115 Kč

(dle požadavků zaměstnavatele)

Výpis z dokumentace pro jiná zdravotnická zařízení či sociální úřady              150 Kč

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 350 Kč

Přednostní ošetření z osobních důvodů 300 Kč

Poštovné k zaslání na vlastní žádost 60 Kč

Vypracování bodového ohodnocení bolestného či ztížení společenského uplatnění: 350 Kč

Vydání nového lékového nebo brýlového receptu při změně obsahu a vydání zpětně dalších lékař. zpráv z minulého vyšetření  50 Kč

Vyšetření pro profesní a sportovní průkazy, zbrojní pas pro cestu do zahraničí 350 Kč

Veškerá potvrzení na žádost pacienta    200 Kč

/lázně,invalidní důchody,soudy, tábory, omezení tělesné výchovy, sportovní a rekreační kursy a pobyty, přihlášky na školy apod./

Automatický perimetr (zorné pole)/i na vyžádání jiným pracovištěm/………………………..      500 Kč

Vyšetření mimo ordinační hodiny:  1000 Kč

Vyšetření bez zdravotního pojištění dle platného ceníku VZP

Ošetření a výkony pro cizí státní příslušníky se platí v hotovosti a kalkulují dle pravidel Mezinárodních smluv uzavřených s VZP

 

OCT - vyšetření  300/ 1 oko

 

Úhrada kosmetických výkonů (pouze po osobní konzultaci, cena individuální)

PLEXR (plazmatický generátor k sublimaci – odpařování nadbytečné kůže víček) (bez stehů, krvácení, šití, bez nutnosti injekčního znecitlivění, pouze speciální znecitlivující krém)

- blefaroplastika - 1 víčko od 2500 Kč (plastika víček nechirurgickou metodou)

- xantelesma - 1 víčko  dle rozsahu od 1000 Kč 

Odstranění malých lézí Plexrem nebo elektrokauterem (1ks dle velikosti)           od 500  Kč

Konzultace před zákrokem 400 Kč, bude odečtena z ceny zákroku, pokud se nemůžete dostavit, prosíme oznámit toto nejméně 2 dny předem

Zaměstnanci

MUDr. Marcela Vyvijalová, MBA

doktor

Vzdělání:

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor všeobecného lékařství
Atestace I. stupně z oboru Oftalmologie
Licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe,
Specializovaná způsobilost v oboru oftalmologie vydaná Ministerstvem zdravotnictví
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů uděleným Českou lékařskou komorou.

Academy of Healthcare Management pod záštitou Texas Wesleyan University

Praxe:

1995 – 6/2009 NsP Karviná – Ráj, lékař - oční oddělení, glaukomová poradna, operativa předního segmentu oka, zákroky na víčkách,operace šedého zákalu,laserové zákroky při onemocnění zeleným zákalem, lasery sítnice

7/2009 – dosud Ocumed. s.r.o, oční ambulance, lékař

2009-2012 1. oční s.r.o.,lékař v makulární poradně, operativa, laserové zákroky


Členství v organizacích:

Česká lékařská komora

Česká oftalmologická společnost

Lékařská společnost J.E. Purkyně

Člen správní rady Unikacentrum o.p.s. Karviná (dříve Tyflocentrum)

 

Specializační kurzy v oboru oftalmologie:

Kurs Stratus OCT 3, Kurs Tomografie terče zrakového nervu, Plastická oční chirurgie, Kurs klinické neurooftalmologie, Work shop Konduktivní keratoplastika, Odborný kurs infekční keratitidy, Kataktová škola Sokolov, Mezinárodní kataraktová škola Praha

Teoretický a praktický kurs pro Plexr a Needle Shaping v neinvazivních operacích

Výroční sjezdy ČOS ČLS JEP, ČSRKCH, Word Ophtalmology Congress of the International Council of Ophtalmology Guadalajara, Mexico

Evropský glaukomový kongres, Atény, Řecko

Barbora Korbelová

zdravotní sestra

vzdělání: Střední zdravotnická škola v Ostravě - obor dětská sestra


praxe: dříve dětská sestra v Dětském domově, v jeslích, od roku 2012 pracuje v oční ambulanci.

certifikáty a osvědčení: Osvědčení pro výkon práce bez odborného dozoru v oboru všeobecná sestra
Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dětstké sestry

Kontakt

Kontaktní informace

 • pondělí - pátek otevřeno
 • adresa Poštovní 155/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 • telefon +420 596 122 362
 • mobil +420 728 23 55 77
 • email: ocni@seznam.cz

Kde nás najdete?